Ngày 05-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội đồng tổ chức hội thảo quốc ...